Workshoplar
Konu Konuşmacı
Start learning RFT: An introduction to relational frame theory and its clinical application.
RFT’yi öğrenmeye giriş: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na (RFT) giriş ve klinikte uygulanması
Niklas Törneke,
İsveç
Technological augmented Integrative and Multimodal CBT for anxiety and depressive disorders (including psychotic symptoms)
Anksiyete ve (psikotik belirtileri de içeren) depresif bozukluklarda teknolojiyle güçlendirilmiş bütüncül ve çok bileşenli BDT
David Daniel,
Romanya
CBT in Hoarding Disorder
İstifçilik Bozukluğunda BDT
Satwant Singh,
İngiltere
Çocuk ve Ergenlerde Saldırganlığın Bilişsel Davranışçı Psikoterapisi: Güncel Yaklaşımlar. Runa İdil Uslu,
Emine Gül Kapçı
Use of metaphor in psychotherapy
Psikoterapide metaforun kullanımı
Niklas Törneke,
İsveç
Technological augmented Integrative and Multimodal CBT for Autism Spectrum Disorder
Otizm spektrumu bozukluklarda teknolojiyle güçlendirilmiş bütüncül ve çok bileşenli BDT
David Daniel,
Romanya
Setting and applying Behavioral experiments in CBT
BDT’de davranış deneylerini düzenleme ve uygulama
Satwant Singh,
İngiltere
CBT interventions for children and adolescents with depression: core treatment components.
Çocuk ve ergenlerde depresyon tedavisinde Bilişsel davranışçı terapi girişimleri: Temel terapi bileşenleri
Paul Stallard
Metakognitif Terapinin Temel İlkeleri ve Teknikleri
Core Principles and Techniques of Metacognitive Therapy
Sedat Batmaz
Şema Terapiye Giriş Alp Karaosmanoğlu
Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Emel Stroup
Mindfulness Temelli Stres Azaltma Zümra Atalay
Motivasyonel Terapi Kültegin Ögel
Psikoterapilerde Yardımcı Bir Araç Olarak ACT: Temel Teknikler ve Uygulamalar Direnç Sakarya
Bilişsel Terapi ve ACT açısından uygulamalı vaka formülasyonu ve klinik değerlendirme Fatih Yavuz      EN

I. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi

18 - 21 Ekim 2018
The Ankara Hotel

Davet

18-21 Ekim 2018 tarihinde The Ankara Hotel'de gerçekleştireceğimiz 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresine katılım ve katkılarınızı bekler, sağlıklı günler dileriz.

Ana Başlıklar

• Yetişkin BDT uygulamaları
• Çocuk ve Ergenlerde BDT
• Güncel ve Yeni BDT Yaklaşımları
• Kuramsal ve Bilimsel Konular
• Psikoterapi ve Eğitim
• BDT’nin uygulaması ve ilişkili konular

Kurullar

Düzenleme Kurulu
Bilimsel Kurul                                         


Bildiri Gönderimi

Kongrede sunulan sözel ve poster bildiriler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2018 ek sayısında yayınlanacaktır.
Sempozyum ve Panel için önerinizi bdt2018@bdt2018.org adresine gönderebilirsiniz.
Önemli Tarihler

Kongreye Kalan Süreİletişim

• Bilişsel Davranışcı Psikoterapiler Derneği
• Eventa Kongre ve Turizm

Daha Fazla