Genel Bilgiler


Toplantı Tarihi ve Yeri
18-21 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Yeri
The Ankara Hotel


Toplantı Dili
Toplantı resmi dili Türkçe'dir.
Simultane tercüme yapılacaktır.

Toplantı İnternet Adresi
www.bdt2018.org

Toplantı İletişim Adresi
Tel: 0 312 467 47 47
Faks: 0 312 467 47 46
E-Posta: guveno@eventa.com.tr

Workshop Kayıt Şartları
Workshop katılımcıları kayıt sırasına göre belirlenecektir.
Workshop katılımı sağlamak için kongreye kayıt yapılması gerekmektedir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası mail olarak gönderilecektir.
Workshop sertifikaları workshop sonunda verilecektir.

Toplantı İzin Yazıları
Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek toplantı izin yazıları. Toplantı Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

İptal Koşulları
Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 14 Eylül 2018 tarihine kadar iptali durumunda %50'si iade edilecek olup, 14 Eylül 2018 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılamayacaktır.

Bildiri Gönderme Koşulları
* Bildirilerin online sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri gönderi adresi bdt.onlinebildiritakibi.com

* Son bildiri gönderme tarihi 31 Ağustos 2018. (Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.)

* Bildiri özeti genel kuralları Onlinebildiri sisteminde yer almaktadır.

Sözel Sunumlar
Sözel sunumlar 10 dk. sunum 2 dk. soru ve tartışma şeklinde yapılacaktır.

Poster Sunumları
Poster sunumları dijital olarak kiosk desklerde gösterilecektir.