18 Ekim 2018, Perşembe
(Precongress Workshop - Kongre Öncesi Çalışma Grubu)

Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
09:00
- 10:30
Tam gün çalışma grubu
 Start Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application.
RFT’yi Öğrenmeye Giriş: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na (RFT) Giriş ve Klinikte Uygulanması
Eğitici: Niklas Törneke, İsveç
 Technological Augmented Integrative and Multimodal CBT for Anxiety and Depressive Disorders (Including Psychotic Symptoms)
Anksiyete ve (Psikotik Belirtileri de İçeren) Depresif Bozukluklarda Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT
Eğitici: Daniel David, Romanya
 CBT in Hoarding Disorder
Biriktirme Bozukluğunda BDT
Eğitici: Satwant Singh, İngiltere
Çocuk ve Ergenlerde Saldırganlığın Bilişsel-davranışçı Psikoterapisi: Güncel yaklaşımlar
Eğiticiler: Runa İdil uslu, Emine Gül Kapçı
10:30-
11:00
Kahve arası
11:00
- 12:30
 Start Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application.
RFT’yi Öğrenmeye Giriş: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na (RFT) Giriş ve Klinikte Uygulanması
Eğitici: Niklas Törneke, İsveç
 Technological Augmented Integrative and Multimodal CBT for Anxiety and Depressive Disorders (Including Psychotic Symptoms)
Anksiyete ve (Psikotik Belirtileri de İçeren) Depresif Bozukluklarda Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT
Eğitici: Daniel David, Romanya
 CBT in Hoarding Disorder
Biriktirme Bozukluğunda BDT
Eğitici: Satwant Singh, İngiltere
Çocuk ve Ergenlerde Saldırganlığın Bilişsel-davranışçı Psikoterapisi: Güncel yaklaşımlar
Eğiticiler: Runa İdil uslu, Emine Gül Kapçı
12:30-
13:30
Öğle yemeği
13:30
- 15:00
 Start Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application.
RFT’yi Öğrenmeye Giriş: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na (RFT) Giriş ve Klinikte Uygulanması
Eğitici: Niklas Törneke, İsveç
 Technological Augmented Integrative and Multimodal CBT for Anxiety and Depressive Disorders (Including Psychotic Symptoms)
Anksiyete ve (Psikotik Belirtileri de İçeren) Depresif Bozukluklarda Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT
Eğitici: Daniel David, Romanya
 CBT in Hoarding Disorder
Biriktirme Bozukluğunda BDT
Eğitici: Satwant Singh, İngiltere
Çocuk ve Ergenlerde Saldırganlığın Bilişsel-davranışçı Psikoterapisi: Güncel yaklaşımlar
Eğiticiler: Runa İdil uslu, Emine Gül Kapçı
15:00-
15:30
Kahve arası
15:30
- 17:00
 Start Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application.
RFT’yi Öğrenmeye Giriş: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na (RFT) Giriş ve Klinikte Uygulanması
Eğitici: Niklas Törneke, İsveç
 Technological Augmented Integrative and Multimodal CBT for Anxiety and Depressive Disorders (Including Psychotic Symptoms)
Anksiyete ve (Psikotik Belirtileri de İçeren) Depresif Bozukluklarda Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT
Eğitici: Daniel David, Romanya
 CBT in Hoarding Disorder
Biriktirme Bozukluğunda BDT
Eğitici: Satwant Singh, İngiltere
Çocuk ve Ergenlerde Saldırganlığın Bilişsel-davranışçı Psikoterapisi: Güncel yaklaşımlar
Eğiticiler: Runa İdil uslu, Emine Gül Kapçı
18:00-
20:00
Açılış programı
Klasik Gitar Dinletisi.

19 Ekim 2018, Cuma

Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
08:30-
09:00
Açılış        
09:00-
10:15
 Konferans
Generic Principles for Psychotherapy. A modern Behavior Analytic Perspective.
Psikoterapi İçin Genel İlkeler. Modern Bir Davranışsal Analiz Bakış Açısı.
Konuşmacı: Niklas Törneke
       
10:15-
10:45
Kahve arası
10:45-
12:15
Panel
Psikoterapide Bilimsellik
Oturum Başkanı: Hakan Türkçapar

Bilim Nedir? Sahte Bilim Nedir?
Konuşmacı: Müge Sargın

Psikoterapide Bilim ve Sahte Bilim
Konuşmacı: Hakan Türkçapar

Psikoterapide Bilimsel Olmayan Yaklaşımlar
Konuşmacı: A. Emre Sargın

Psikolojik Bozukluklarda Alternatif Biyolojik Yaklaşımlar ve Yeri
Konuşmacı: Kadir Özdel
Panel
Çocuk ve Ergenlerde İnternet/ Online Oyun Bağımlılığında Bilişsel Davranışçı Terapiler
Oturum Başkanı: Sevay Alşen

Çocuk ve Ergenlerde İnternet/ Online Oyun Bağımlılığında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
Konuşmacı: Alper Yılmaz

Çocuk ve Ergenlerde İnternet/ Online Oyun Bağımlılığında Bilişsel Davranışçı Terapileri Uygulamalarında Ailenin Rolü
Konuşmacı: Sevay Alşen

Bilişsel Davranışçı Teori ile Oyun Oynama Bozukluğunu Kavramak
Konuşmacı: Süleyman Çakıroğlu
Uzmanla buluşma
Motivasyonel Terapi
Konuşmacı: Kültegin Ögel
Uzmanla buluşma
Obezite tedavisinde BDT
Konuşmacı: Aslıhan Dönmez
Sözlü Bildiriler
Tartışmacı moderatör: Vahdet Görmez

Program için tıklayınız
12:15-
13:30
Öğle yemeği
13:30-
15:00
 Çalışma grubu
Use of Metaphor in Psychotherapy - 1
Psikoterapide Metaforun Kullanımı - 1
Eğitici: Niklas Törneke
 Çalışma grubu
Technological Augmented Integrative and Multimodal CBT for Autism Spectrum Disorder - 1
Otizm Spektrumu Bozukluklarında Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT - 1
Eğitici: Daniel David
Çalışma grubu
Şema Terapiye Giriş - 1
Eğitici: Alp Karaosmanoğlu
Uzmanla Buluşma
Motivasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi
Konuşmacı: Ertuğrul Köroğlu
Panel
Düşünce Eylem Kaynaşması-Gelişimsel Özellikleri ve Klinik Önemi
Oturum Başkanı: Vahdet Görmez

Düşünce Eylem Kaynaşmasına Gelişimsel Açıdan Bakış
Konuşmacı: Tayyib Kadak

Çocuk ve Ergenlerde Düşünce Eylem Kaynaşmasının Değerlendirilmesi ve Klinikte Kullanımı
Konuşmacı: M.Cem Tarakçıoğlu

Düşünce Eylem Kaynaşmasının Terapide Önemi
Konuşmacı: Nusret Soylu
15:00-
15:30
Kahve arası
15:30-
17:00
 Çalışma grubu
Use of metaphor in psychotherapy - 2
Psikoterapide metaforun kullanımı - 2
Eğitici: Niklas Törneke
 Çalışma grubu
Technological augmented Integrative and Multimodal CBT for Autism Spectrum Disorder - 2
Otizm Spektrumu Bozukluklarında Teknolojiyle Güçlendirilmiş Bütüncül ve Çok Bileşenli BDT - 2
Eğitici: Daniel David
Çalışma grubu
Şema Terapiye Giriş - 2
Eğitici: Alp Karaosmanoğlu
Panel
Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler, Engeller ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Didem Öztop

Çocuk ile Çalışırken
Konuşmacı: Didem Öztop

Aile ile çalışırken
Konuşmacı: Özlem Özel Özcan

Poliklinikte çalışırken
Konuşmacı: Özhan Yalçın
Uzmanla buluşma
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisinde Çift, Aile ve İlişki Terapisi, BDT ve Şema Terapi Yaklaşımları
Konuşmacı: Arzu Erkan Yüce
17:00-
17:20
Kahve arası
17:20-
18:20
 Konferans
Key note: From CBT "Waves" to An Integrative and Multimodal CBT Konuşmacı: Daniel David
Panel
Psikosomatik Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Özkan Güler

İrrıtabl Bağırsak Sendromunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Konuşmacı: Özkan Güler

Psöriyaziste Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Konuşmacı: Memduha Aydın

Fibromiyaljide Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Konuşmacı: Ömer Faruk Uygur

Vertigoda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Konuşmacı: Ali Kandeğer
Panel
Gençlerde Bipolar Bozukluk Prodrom Döneminde Erken Müdahale: Bilişsel-Davranişçi Tedavi
Oturum Başkanı: Tezan Bildik

Gençlerde Bipolar Bozukluk ve Komorbidite
Konuşmacı: Birsen Şentürk Pilan

Bipolar Bozukluğun Prodrom Döneminin Klinik Özellikleri
Konuşmacı: Sedat Batmaz

Gençlerde Bipolar Bozukluk Prodrom Döneminde Bilişsel-Davranışçı Tedavi
Konuşmacı: Tezan Bildik
Panel
Vaka Örnekleri Üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
Oturum Başkanı: Vahdet Görmez

Vaka Örneği Üzerinden Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Konuşmacı: Atila Tunçel

Bir Vaka Üzerinden Travmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Konuşmacı: Deniz Öztahtacı

Bir Sosyal Fobi Vakasında BDt Uygulaması.
Konuşmacı: Hülya Akkaya Yılmaz
Sözlü Bildiriler
Tartışmacı moderatör: Yasir Şafak

Program için tıklayınız
18:20 Filmi Gösterimi ve Tartışma: Rashomon - A. Kurosawa

20 Ekim 2018, Cumartesi

Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
9:00-
10:15
 Konferans
The Prevention of Adolescent Self-harm and Suicide
Ergenlerde Kendine Zarar Verme ve Suisidin Önlenmesi
Konuşmacı: Paul Stallard
 Konferans
Transdiagnostic prevention program for anxiety and depression in children and adolescents
Çocuk ve Ergenlerdeki depresyon ve anksiyeteye yönelik tanıdan bağımsız önleyici program
Konuşmacı: Cecilia Essau
Panel
Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifinde Vajinismus
Oturum Başkanı: Kadir Özdel 
 
Vajinismusta Bilişsel Şemalar 
Konuşmacı: Sinay Önen  
 
Vajinismusta Eşlerle Çalışmak 
Konuşmacı: Gülin Özdamar Ünal  
 
Vajinismus Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi 
Konuşmacı: Memduha Aydın
Uzmanla Buluşma
Psikiyatri ve Psikoterapide Hipnoz
Konuşmacılar: Ayşegül Kart, Erdal Erşan
Panel
BDT'de Vaka Örnekleri ile Davranış Deneyleri
Oturum Başkanı: Mehmet AK

Sosyal Fobi'de Davranış Deneyleri
Konuşmacı: Neslihan Akkişi Kumsar

OKB'de Davranış Deneyleri
Konuşmacı: Arzu Erkan Yüce

Sağlık Anksiyetesi ve Panik'te Davranış Deneyleri
Konuşmacı: Mehmet Ak
10:15-
10:45
Kahve arası
10:45-
12:15
 Yuvarlak Masa Toplantısı
BDT ve Gelecek
Oturum Başkanı: Selçuk Aslan
Tartışmacı moderatör: Hakan Türkçapar
Konuşmacılar: Daniel David, Niklas Törneke, Satwant Singh
Panel
Dini Obsesyonlar ve İlişkili Faktörler
Oturum Başkanı: Müjgan İnözü

Dini Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Model Çerçevesinde Formülasyonu
Konuşmacı: Ayşe Bikem Hacıömeroğlu

Zihinsel Kirlenme: Dindarlık Düzeyi ve Dini Obsesyonlar Bir Yatkınlık faktörü Olarak Ele Alınabilir mi?
Konuşmacı: İlgün Bilekli

Tiksinme Yatkınlığı ve Dindarlık Düzeyinin Bulaşma-Kirlenme Temelli OKB Semptomları ile İlişkisi
Konuşmacı: Nuray Çiçek Mustafaoğlu

Dini Obsesyonlar ve Kültür İlişkisi: Kültürlerarası Araştırmalar Neye İşaret Ediyor?
Konuşmacı: Müjgan İnözü
Uzmanla buluşma
Emetofobi ve Tripofobide Bilişse Davranışçı Terapi
Konuşmacı: Vahdet Görmez
Uzmanla buluşma
‘Ne Yapacağımı Bilmediğim Zamanlarda Ne Yapmalıyım?’: Kararsızlık Durumlarına ACT Yaklaşımı
Konuşmacı: Ahmet Nalbant, Sevinç Ulusoy
Panel
Çocuk ve Ergenlerde Bilinçli Farkındalığın Çok Boyutlu Kullanımı
Oturum Başkanı: Özlem Sürücü

Çocuklarda ve Ergenlerde Mindfulness Uygulamaları
Konuşmacı: Sepin İnceer

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Bozuklarda Mindfulness Uygulamaları
Konuşmacı: Özlem Sürücü

Okullarda Mindfulness Uygulamaları
Konuşmacı: Zümra Atalay
12:15-
13-30
Öğle yemeği / Poster saati

Program için tıklayınız
13:30-
15:00
 Çalışma grubu
Setting and applying Behavioral experiments in CBT - 1
BDT’de Davranış Deneylerini Düzenleme ve Uygulama - 1
Eğitici: Satwant Singh
 Çalışma grubu
CBT Interventions for Children and Adolescents with Depression: Core Treatment Components - 1
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Girişimleri: Temel Terapi Bileşenleri - 1
Eğitici: Paul Stallard
Çalışma grubu
OKB Hastalarında Kognitif Terapinin Klinik Uygulaması - 1
Eğitici: Emel Stroup
Çalışma grubu
Metakognitif Eğitim
Eğitici: Hakan Türkçapar
Panel
Maruz Bırakma Terapilerinin Dünü, Bugünü, Yarını
Oturum Başkanı: Levent Sütçügil

Korkuya Bağlamsal Bakış: Korku, Öğrenme ve Kaçınma
Konuşmacı: Merve Terzioğlu

Maruz Bırakma Terapisinde İlkeler ve Klasik Paradigmalar
Konuşmacı: M. Emrah Karadere

Halı Altına Süpürülen Korkular: Maruz Bırakma Tedavisinde Yeni Bir Paradigma İnhibitör Öğrenme
Konuşmacı: Furkan B. Alptekin

Kendindelik (Mindfullness) ve Kabul, Maruz Bırakma Terapisinde Bize Ne Söyler?
Konuşmacı: Hüseyin Ş. Burhan
15:00-
15:30
Kahve arası
15:30-
17:00
 Çalışma grubu
Setting and applying Behavioral experiments in CBT - 2
BDT’de Davranış Deneylerini Düzenleme ve Uygulama- 2
Eğitici: Satwant Singh
 Çalışma grubu
CBT Interventions for Children and Adolescents with Depression: Core Treatment Components - 2
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Girişimleri: Temel Terapi Bileşenleri - 2
Eğitici: Paul Stallard
Çalışma grubu
OKB Hastalarında Kognitif Terapinin Klinik Uygulaması - 2
Eğitici: Emel Stroup
Bir Danışan İki Yaklaşım
Bilişsel Terapi ve ACT Açısından Uygulamalı Vaka Formülasyonu ve Klinik Değerlendirme
Konuşmacılar: Hakan Türkçapar, Fatih Yavuz
Sözlü Bildiriler
Tartışmacı moderatör: Kadir Özdel

Program için tıklayınız
17:00-
17:20
Kahve arası
17:20-
18:35
 Konferans
Hoarding Disorder: New Horizons
Biriktirmecilik Bozukluğu: Yeni Ufuklar
Konuşmacı: Satwant Singh
Panel
Anksiyete Bozukluklarında Davranışsal Deneyler
Oturum Başkanı: Murad Atmaca


Obsesif Kompulsif Bozuklukta Davranışsal Deneyler
Konuşmacı: Murad Atmaca

Özgül Fobilerde Davranışsal Deneyler
Konuşmacı: Sema Baykara

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Davranışsal Deneyler
Konuşmacı: Faruk Kılıç

Panik Bozuklukta Davranışsal Deneyler
Konuşmacı: M. Gürkan Gürok
Panel
Çocuk ve Ergenlerde Vaka Örneklerli ile BDT Uygulamaları
Oturum Başkanı: Şaziye Senem Başgül

Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
Konuşmacı: Hülya Akkaya Yılmaz, Şaziye Senem Başgül

Bir Anoreksiya Nervoza Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile Tabanlı Terapi Uygulamaları
Konuşmacı: Hakan Öğütlü

Bir Misofoni Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
Konuşmacı: Melek Gözde Luş
Panel
Ergenlerde Depresyon ve İntihar Eğiliminde Bir Yaklaşım Olarak Bilişsel Davranışçı Terapi
Oturum Başkanı: Emine Gül Kapçı

Ergenlerde Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi İlkeleri
Konuşmacı: Murat Eyüboğlu

Ergenlerde İntihar Eğilimi ve Bilişsel Davranışçı Terapi İlkeleri
Konuşmacı: Handan Özek Erkuran

Ergenlerde Depresyon ve İntihar Eğiliminde Bilişsel Davranışçı Terapi - Literatür Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Konuşmacı: Ferhat Yaylacı
Sözlü Bildiriler
Tartışmacı moderatör: Ali Ercan Altınöz

Program için tıklayınız

21 Ekim 2018, Pazar

Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
9:00-
10:15
Uzmanla buluşma
Kumar Oynama Bozukluğunda Bdt
Konuşmacılar: Olga Güriz, Erkan Kuru
Çalışma grubu
Acıya Tutsaklık, Acıyla Özgürlük: Temel Kavramlarla ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) - 1
Eğiticiler: Fatih Yavuz, Zülal Çelik, Seher Cömertoğlu
Uzmanla buluşma
Metakognitif Terapinin Temel İlkeleri ve Teknikleri
Core Principles and Techniques of Metacognitive Therapy
Konuşmacı: Sedat Batmaz
Çalışma grubu
Mindfulness Temelli Stres Azaltma - 1
Oturum Başkanı: Özlem Sürücü
Eğitici: Zümra Atalay
Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Selçuk Aslan
10:15-
10:45
Kahve arası
10:45-
12:15
Panel
Unutulan Kardeşlik - Psikoloji ve Felsefe
Oturum Başkanı: Alper Hasanoğlu

Klinik Felsefe mi, Felsefi Psikoterapi mi?
Konuşmacı: Alper Hasanoğlu

Psikolojiden önce... Bir Kendilik Pratiği Olarak Felsefe
Konuşmacı: Ferda Keskin

Homeros’tan Freud’a; Psykhe, Spritus, Animus, Soul, Geist, Nefes, Ruh?
Konuşmacı: Özlem Bayoğlu
Çalışma grubu
Acıya Tutsaklık, Acıyla Özgürlük: Temel Kavramlarla ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) - 2
Eğiticiler: Fatih Yavuz, Zülal Çelik, Seher Cömertoğlu
Uzmanla buluşma
Yaraya Dokunmaya Gönüllü Olmak: ‘Travmada terapist olmak’
Konuşmacılar: Levent Sütçügil, Hasan Turan Karatepe, Şengül İlkay
Çalışma grubu
Mindfulness Temelli Stres Azaltma - 2
Oturum Başkanı: Özlem Sürücü
Eğitici: Zümra Atalay
12:15 Değerlendirme ve Kapanış
Konuşmacı: Hakan Türkçapar
       


Simultane tercüme yapılacaktır.